Header Ads

9 bước lập kế hoạch tổ chức sự kiện (Video)

Trong marketing hiện đại, tổ chức sự kiện là một trong những công cụ phổ biến và hữu hiệu. Để sự kiện diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp, cần có một bản kế hoạch thật chi tiết. Sau đây bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Công ty Tư vấn BrainMark Việt Nam) sẽ tư vấn về 9 bước lập kế hoạch tổ chức sự kiện:
Bước 1: Xác định mục đích và mục tiêu tổ chức sự kiện.

Bước 2: Xác định đối tượng của sự kiện.

Bước 3: Xây dựng thông điệp của sự kiện.

Bước 4: Xác định thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện.

Bước 5: Xây dựng chương trình tổ chức cụ thể.

Bước 6: Lập kế hoạch truyền thông.

Bước 7: Phân tích ngân sách.

Bước 8: Xác định tiến độ thực hiện.

Bước 9: Đánh giá và đo lường hiệu quả.

Xem video:


Theo Doanh nhân Sài Gòn

No comments